Skriva sig till hälsa

Kan man skriva sig hel?

Vi är övertygade om att skrivande kan läka, stärka och utveckla oss. Kreativt skrivande är ett sätt att fylla på med energi och att hitta balans i vardagen. Den skapande processen hjälper till att finna lusten, drivkraften och motivationen och att gå vidare i livet.

Att skriva kan vara ett sätt att bearbeta en svår livssituation, eller en specifik händelse. Man kan också skriva ner sina tankar för att få dem att bli tydligare. Att höja blicken ger perspektiv.

Vår erfarenhet är att många blir överraskade över hur lätt det går att komma igång med skrivandet. Vi arbetar i grupp, tar emot det som kommer utan att värdera. Då hittar pennan med nyfikenhet, glädje och lätthet nya vägar. Skrivandet blir ett sätt att hämta näring men också att få syn på något nytt hos sig själv.


Vi har utformat anpassade skrivarkurser för medlemsgrupperna i Personskadeförbundet RTP. Detta gjordes i samband med RTP:s projekt Tredje Språket vars syfte var att utveckla kreativa aktiviteter med rehabiliterande effekter.

Vi ingår i samarbetsprojekt där långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna får prova kreativa uttryck som ett medel att stärka självbilden och självkänslan, bl. a. i samverkansprojektet Hälsokraft tillsammans med Grimslövs folkhögskola.

Vår metod har genomgått en arbetsterapeutisk analys och vi har kontinuerlig handledning av en dipl. uttryckande konstterapeut. Eva Dahlberg är Uttryckande konstterapeut.