Fortbildning och handledning

Behöver ni få igång skrivlusten och kreativiteten på din arbetsplats eller förbättra stämningen i personalgruppen? Är du lärare eller bibliotekarie så har vi riktade utbildningar; Skapande boksamtal och Rollen som lärare.


Vi erbjuder kompetensutveckling, personalgruppsutveckling och handledning anpassat efter era behov och önskemål. Välkommen att höra av dig så berättar vi mera

Kompetensutveckling

Väck din skrivlust! Inspiration för dig och ditt skrivande

Har du svårt att komma igång att skriva? Hur bygger man upp sitt självförtroende i skrivandet? Vi är övertygade om att skrivlusten finns hos var och en – man måste bara hitta rätt nycklar. Vår metod syftar till att öppna det egna kreativa flödet, stärka självkänslan, och utforska skrivandets potential. Vår förhoppning är att du hittar nycklar till din skrivlust och får metoder och inspiration som du kan ta med dig i din arbetsvardag.

Läs mera:

Fortbildning i kreativa metoder för personal på bibliotek

Den här fortbildningen vänder sig till personal på bibliotek som är i möten med barn, unga eller vuxna, alltifrån boksamtal, sagostunder eller tematräffar. Du kommer att få lära dig kreativa metoder för att få en grupp att känna delaktighet, läslust och stärka språkutvecklingen. Fortbildningen har fokus på grundläggande pedagogiskt bemötande och utgår från din egen arbetsvardag.

Läs mera:

Personalgruppsutveckling

Nya perspektiv på yrkesrollen! – Teambuilding, reflektion och vision

Under denna workshop kommer du att få chans att undersöka dina drivkrafter och passion, vara visionär och realist, släppa loss leklusten och reflektera. Tillsammans med dina kollegor och med kreativa metoder. Vinsterna med att använda kreativa och skapande metoder är många. Du kan få nya perspektiv på en upplevd låst situation, upptäcka överraskande resurser hos dig själv och få ett utrymme att vara i en inre och en yttre dialog. På köpet har du förhoppningsvis också fått syn på nya sidor hos dina kollegor och haft en rolig stund tillsammans.

Läs mera:

Din roll som lärare

Hur behåller man fokus på det som verkligen är viktigt och kanske anledningen till varför man en gång valde läraryrket, i en alltmer komplex och utmanande arbetsvardag? Vi skapar utrymme för att undersöka och reflektera kring rollen som lärare med kreativa och prestigelösa metoder. Fortbildningen kan leda till ett öppnare klimat i arbetsgruppen och konkreta strategier som var och en kan ta med sig in i klassrummet

Läs mera:

Programmet Plikt, Lust och Lättja

Monolog, workshop och diskussion om teman som berör. Programmet lämpar sig både för den enskilde och som fortbildning för personalgrupper.

Läs mera:

Handledning

Kreativ handledning i grupp eller individuellt

Behöver ni stärka tilliten, öka kommunikationen och förbättra samarbetet på din arbetsplats? Handledning är ofta en förutsättning för en hållbar arbetssituation och friska processer. Handledning kan också fungera som ett andrum och frizon för reflektion kring den egna professionen, tillsammans med arbetsgruppen eller enskilt.

Läs mera:

Från föreställningen ”Plikt, Lust & Lättja”.
Foto: Jan-Åke Skoog