Skola

 

Vi ingår i många samarbeten med skolan; från språkutvecklingsprojekt i grundskolan till att vara gästlärare i kreativt skrivande på folkhögskolor (bl.a. Korta Lust på Stockholms södra folkhögskola).

Vi fortbildar lärare i metoder som får igång skrivsvaga elever och vi sätter själva ihop projekt utifrån målgruppens behov. Det kan handla om att få en skrivarkick som uppstart på ett novelltema eller att hålla en författarkurs för ungdomar som ett fördjupningsprojekt. Vi har även Skapande skola-projekt.

Vi har under flera år haft ett längre projekt i årskurs 3 på Tunaskolan i Botkyrka. Sagoskrivande blir böcker och filmer och vi har samarbetat med xenter. Här finns några av barnens filmer och också den längre artikeln ”Sagans magiska värld utvecklar vardagen i skolan” från tidningen ”Datorn i utbildningen” år 2016.

Läsåret 2023/2024

Under våren 2023 avslutar vi projektet Våra Vingslag som vi gjort tillsammans med sex klasser i Botkyrka. Berättelser, låtar, danser och skapande med händerna ingår, med start från barnens egen fantasi. Etthundratrettio fåglar flyger tillsammans i konstverket Våra Vingslag. (läs mer på projektets hemsida) Våra Vingslag har fått projektbidrag av Kulturrådet och Kreativa fonden i Botkyrka.

Vi erbjuder workshops med fokus på att hitta skriv- och berättarglädje och har ofta projekt för Skapande skola. Vi bor i Stockholm men åker också ut i skolor i närliggande kommuner.

Läs mer på vår skolhemsida Klicka här

Så här tycker lärare och elever