Skola

 

Vi ingår i många samarbeten med skolan; från språkutvecklingsprojekt i grundskolan till att vara gästlärare i kreativt skrivande på folkhögskolor (bl.a. Korta Lust på Stockholms södra folkhögskola).

Vi fortbildar lärare i metoder som får igång skrivsvaga elever och vi sätter själva ihop projekt utifrån målgruppens behov. Det kan handla om att få en skrivarkick som uppstart på ett novelltema eller att hålla en författarkurs för ungdomar som ett fördjupningsprojekt. Vi har även Skapande skola-projekt.

Vi har under flera år haft ett längre projekt i årskurs 3 på Tunaskolan i Botkyrka. Sagoskrivande blir böcker och filmer och vi har samarbetat med xenter. Här finns några av barnens filmer och också den längre artikeln ”Sagans magiska värld utvecklar vardagen i skolan” från tidningen ”Datorn i utbildningen” år 2016.

Läsåret 2023/2024

Under våren 2023 avslutar vi projektet Våra Vingslag som vi gjort tillsammans med sex klasser i Botkyrka. Berättelser, låtar, danser och skapande med händerna ingår, med start från barnens egen fantasi. Etthundratrettio fåglar flyger tillsammans i konstverket Våra Vingslag. (läs mer på projektets hemsida) Våra Vingslag har fått projektbidrag av Kulturrådet och Kreativa fonden i Botkyrka.

Vi erbjuder workshops med fokus på att hitta skriv- och berättarglädje och har ofta projekt för Skapande skola. Vi bor i Stockholm men åker också ut i skolor i närliggande kommuner. Läs mer på vår skolhemsida Klicka här

Så här tycker lärare och elever  

Dessa projekt är aktuella:

Berättarmagi – Språkutveckling i sagoskogen!

Workshop 1 Fklass- åk 3

Denna workshop är en portal in till sagornas magiska värld. Föreställningen Bortbytingen av Selma Lagerlöf ingår och eleverna får vara delaktiga i rörelser och samtal om det som berör.

I denna workshop får eleverna:

 • en start inför fortsatt sagoberättande/skrivande
 • diskutera frågor och funderingar som föreställningen väcker
 • uppleva sagans magi med sina sinnen

Läs mer här Projektbeskrivning


 

Workshop 2 – för de som önskar en fortsättning
Workshop 2 Fklass- åk 3

Barnens brev och teckningar till karaktärerna i Bortbytingen ger upphov till svar, diskussioner och kanske flera frågor. Magiska föremål, en saga som föds i stunden och dramalekar står också på programmet.

I denna workshop får eleverna:

 • träna på samarbete – att säga ja till varandras idéer
 • fördjupa samtalet om föreställningen med utgångspunkt från deras egna texter
 • få en förståelse vad som ingår i en saga och vara i dess magi

 

Läs mer här Projektbeskrivning


 

Mera Berättarmagi – Prins Hatt under jorden
Årskurs 1-3

Ett sagoäventyr som börjar med en samling i skogsgläntan och slutar med att eleverna får dramatisera eller berätta egna slut på den mångfacetterade sagan om Prins Hatt under jorden.

I denna workshop får eleverna:

 • träna på samarbete – att säga ja till varandras idéer
 • hitta lösningar och prova sitt mod
 • få en förståelse vad som ingår i en saga och vara i dess magi

Läs mer här Projektbeskrivning


 

Folktro då och nu!
Årskurs 2-3

En upplevelsebaserad workshop där eleverna får ta del av en saga kopplad tlll gammal folktro. Hur såg vidskepelse ut förr i tiden – och hur ser den ut idag?

I denna workshop får eleverna:

 • en kunskap som grundar sig på vårt kulturarv
 • vara aktiva i berättande och drama
 • träna på att samarbeta – och säga ja till varandras idéer

Läs mer här Projektbeskrivning


 

SkrivGlädje
Årskurs 4-6

På ett inspirerande sätt får skrivandet ny energi. Associationer och improvisationer är ett roligt sätt att få igång berättandet. Vi hjälps åt att hålla i den röda tråden.

I denna workshop får eleverna:

 • prova uppvämningsövningar för skrivandet
 • på ett enkelt sätt lära sig en berättelses grundläggande dramaturgi
 • Stärka självkänslan i skrivandet

Läs mer här Projektbeskrivning


Låt berättelserna visa vägen
Muntligt värdegrundsarbete för årskurs 4-5

Med avstamp i sägner och berättelser arbetar vi med berättandet som värdegrund.

I denna workshop får eleverna:

 • undersöka sina egna värderingar och möta andras i drama och filosofiska samtal

Läs mer här Projektbeskrivning


Mytresa
Årskurs 6-9

En föreställning och workshop i klassrummet med berättande, slagverk och film. Den sumeriska myten om gudinnan Inanna och hennes nedstigning i dödsriket.

I denna workshop får eleverna:

 • uppleva en av världshistoriens äldsta myter med sina sinnen
 • reflektera över upplevelsen med kreativa metoder och eget skapande
 • kunskap om likheter och samband mellan myter och religioner

Läs mer här Projektbeskrivning


Hitta mormors drömmar
Förskolan 3-5 år

Hur låter och rör sig en berättelse? I föreställningen är barnen ativa genom rörelser,dans, ramsor och musicerande i ett magiskt skimrande vattenäventyr.

I denna workshop får eleverna:

 • spela slagverk i en undervattenorkester och dansa tangorytmer
 • stärkt kroppsuppfattning kopplat till berättandet
 • öva empati och vara med existentiella frågor med magins hjälp

Läs mer här Projektbeskrivning


Spela med ord!
För särskolan, förskoleklass och årskurs 1

Rytmer och ramsor, rörelse och slagverk – över, i, under, allt … BERÄTTELSER. En lekfull föreställning och en musikalisk ordverkstad där eleverna själva spelar och skapar.

I denna workshop får eleverna:

 • inspiration och upplevelse hur rytm, rörelse och ord hänger ihop
 • stärkt självförtroende till sin egen skapande förmåga
 • spela slagverk, leka med ord och framföra inför varandra

Läs mer här Projektbeskrivning


Harry hälsar på!
Förskolan år 3-5 år,  förskoleklass och årskurs 1

Med ”Harry hälsar på” kommer vi med en mobil sagoteater i två akter till er. Vi fyller rummet med en riktig teaterkänsla och låter barnen träda in i den magiska sagovärlden.

I denna workshop får eleverna:

 • inspiration och upplevelse hur rytm, rörelse och ord hänger ihop
 • Insikt i olikheter och likheter
 • reflektera över olika känslor

Läs mer här Projektbeskrivning