Personalgruppsutveckling

Nya perspektiv på yrkesrollen! – Teambuilding, reflektion och vision

Under denna workshop kommer du att få chans att undersöka dina drivkrafter och passion, vara visionär och realist, släppa loss leklusten och reflektera. Tillsammans med dina kollegor och med kreativa metoder. Vinsterna med att använda kreativa och skapande metoder är många. Du kan få nya perspektiv på en upplevd låst situation, upptäcka överraskande resurser hos dig själv och få ett utrymme att vara i en inre och en yttre dialog. På köpet har du förhoppningsvis också fått syn på nya sidor hos dina kollegor och haft en rolig stund tillsammans.

Workshopen kan också läggas upp utifrån aktuella behov och teman hos personalgruppen. Metoderna anpassas utifrån detta och kan variera, alltifrån bildskapande och kreativt skrivande till värderingsövningar och rollspel. Metoderna är alltid underordnade syftet; att tillsammans skapa ett öppet och tryggt gruppklimat där det finns utrymme för nya insikter och perspektiv. Det behövs inga förkunskaper i skapande – grundattityden är att det bara är att göra och att man aldrig kan göra ”fel”.

Praktiskt om utbildningen

Utbildningen anpassas efter era behov och kan variera alltifrån en träff á 3 timmar till flera heldagar. Ett vanligt upplägg är att ha två träffar med en vecka mellan då personalen får tillfälle att reflektera kring upplevelserna. Vid andra tillfället ges möjligheter till integrera och fördjupa den egna utvecklingen. Vi kommer till er arbetsplats. Hör av dig till oss för en offert och för att få ett upplägg som passar just er.