Handledning

Kreativ handledning i grupp eller individuellt

Behöver ni stärka tilliten, öka kommunikationen och förbättra samarbetet på din arbetsplats? Handledning är ofta en förutsättning för en hållbar arbetssituation och friska processer. Handledning kan också fungera som ett andrum och frizon för reflektion kring den egna professionen, tillsammans med arbetsgruppen eller enskilt.

Kreativ handledning har förutom samtalet även kreativa metoder till hjälp; till exempel rollspel, bildkort som ingång i samtal, estetiska responser på delningar. Metoderna är alltid underordnade syftet; att skapa ett öppen och trygg process där det finns utrymme för nya perspektiv och insikter. Kreativa metoder kan tillföra ny kunskap och överraskande infallsvinklar och fungerar då som ett komplement till samtalet.

Läs mera:

Praktiskt om handledningen

Varje handledningstillfälle är mellan 1 – 3 timmar (individuellt eller grupp). Rekommendationen är att ha flera tillfällen för att kunna förankra insikterna. Eva har en mottagning i Hökarängen där handledningen äger rum och kommer också ut till arbetsplatsen om önskemål finns. Hör av dig för att få en offert och ett anpassat upplägg av handledningen.