Din roll som lärare

Hur behåller man fokus på det som verkligen är viktigt och kanske anledningen till varför man en gång valde läraryrket, i en alltmer komplex och utmanande arbetsvardag? Vi skapar utrymme för att undersöka och reflektera kring rollen som lärare med kreativa och prestigelösa metoder. Fortbildningen kan leda till ett öppnare klimat i arbetsgruppen och konkreta strategier som var och en kan ta med sig in i klassrummet.

SkrivSprånget samarbetar i denna fortbildning med Joakim Dahlberg som är skolkurator och dramapedagog. Vi har tillsammans lång erfarenhet av skolmiljön och personalgruppsutveckling.

Praktiskt om utbildningen

Utbildningen anpassas efter era behov och kan variera alltifrån en träff á 3 timmar till flera heldagar. Ett vanligt upplägg är att ha två träffar med en vecka mellan då personalen får tillfälle att reflektera kring upplevelserna. Vid andra tillfället ges möjligheter till integrera och fördjupa den egna utvecklingen. Vi kommer till er arbetsplats. Hör av dig till oss för en offert och för att få ett upplägg som passar just er.