Kreativa metoder

Fortbildning i kreativa metoder för personal på bibliotek

Den här fortbildningen vänder sig till personal på bibliotek och som är i möten med barn, unga eller vuxna, alltifrån boksamtal, sagostunder eller tematräffar. Du kommer att få lära dig kreativa metoder för att få en grupp att känna delaktighet, läslust och stärka språkutvecklingen. Fortbildningen har fokus på grundläggande pedagogiskt bemötande och utgår från din egen arbetsvardag.

Eva Dahlberg i SkrivSprånget har tagit fram metoden Skapande boksamtal och som främst vänder sig till barn- och ungdomsbibliotekarier som har boksamtal för mellan- och högstadiet. Bibliotekarierna prövar olika estetiska uttryckssätt som anknyter till ett aktuellt tema och får metoder för att integrera elevernas eget skapande och reflekterande i boksamtalen. Fortbildningen kan skräddarsys för att utveckla sagostunder, läsgrupper, skapande lovverksamhet med mera. Eva har även handledning för personal på bibliotek framförallt kopplat till pedagogiska frågor, språkutveckling och grupputveckling.

Praktiskt om utbildningen

Fortbildningen läggs upp i samråd med er och utifrån gruppens aktuella behov (max 10 deltagare per grupp). Ett vanligt upplägg är tre träffar a´ tre timmar och att deltagarna själva provar metoderna mellan träff 2 och träff 3. I utbildningen ingår metodhäften och individuellt handledningsstöd och ett sådant behov finns. Eva kommer till er arbetsplats. Hör av dig till oss för en offert och för att få ett upplägg som passar just er.