Hur vi jobbar

Vår metod syftar till att öppna det egna kreativa flödet, stärka självkänslan, och utforska skrivandets potential.


Grunden i vår metod är:

  • Avdramatisera skrivandet och hitta din skrivglädje!
  • Upptäck skrivandets möjligheter, nyanser, infallsvinklar.
  • Öppna ditt kreativa flöde.
  • Lita till din egen unika röst, språk och berättande.

Ur kursinnehållet:

  • Helhetssyn på skapandet. Övningar för att vara närvarande och fokuserad.
  • Improvisationsteknik med olika ingångar i skrivandet, såsom avslappning, bild och drama.
  • Skrivövningar med nya infallsvinklar. Konkreta metoder och verktyg för att utveckla ditt skrivande.
  • Vad hindrar dig och vad driver dig att skriva? Lyft fram och gör upp med prestationskraven.
  • Dela med dig av dina texter och verk, få respons på budskap och innehåll.
  • Metodbank och strategier för ditt skrivande i vardagen.