Moa möter Harry

Så här har ni aldrig mött de folkkära författarna Moa Martinson och Harry Martinson.

Föreställning i två akter – dramatisering av Moas texter och Harrys poesi i en lyrisk komposition, som visar unika sidor av författarnas liv och verk.


Anita König
Framför en mustig monolog utifrån Moa Martinsons texter. Moa gestaltas som ”smärtans och lustans dotter”, med både humor och sorg.

Anita är en skådespelare som i många år har framställt Moas liv på scenen. Hon fick Moa Martinsonstipendiet 2003 och ABF:s kulturpris 2007.

Eva och Joakim Dahlberg
Tolkar Harry Martinsons poesi i ett suggestivt ljud- och rytmframförande: ”Ensam sin sång för Giri”.

Eva och Joakim har gjort ett flertal föreställningar tillsammans, av Spoken Word karaktär. Joakim komponerar musik och Eva skriver poesi.

Föreställningens längd är cirka i 1 timme.
Föreställningens två akter kan också bokas var för sig.

Bokning/information:
Eva Dahlberg, eva@skrivspranget.se

Klicka på bilden för att se den större.

Anita König

Eva och Joakim Dahlberg