Produktion – Eva Dahlberg

Litterära reportage om Västsahara som publicerats bland annat i Vi, Vårdfacket, Vår Bostad, Kamratposten 1990-92.…

Som om ingenting hade hänt, Svenska kyrkan i Flemingberg och SKS (2001)

En liten skrift om att göra kultur tillgänglig, Kulturen i Botkyrka (2003)

Med rätt att störa; om barn, kultur och lärande, Botkyrka kommun (2007)

Både kul och bra – om spelglädjens betydelse för musicerande. Kungl Musikhögskolan och Botkyrka kommun (2010)

Både kul och bra

Rakt in i hjärtat – om ämnesintegrering;musik och svenska som andraspråk. Kungl Musikhögskolan och Botkyrka kommun.(2012)

Rakt in i hjärtat

Lärarhandledning till det offentliga konstverket Exlibris på Grindtorpsskolan (2010)

Lärarhandledning (pdf 1,2 mb)

”Med rätt att störa”

”En liten skrift om att göra kultur tillgänglig”