Projektbeskrivningar

Här finns utförligare information om våra projekt


Berättarmagi workshop 1

Fklass- åk 3

Två och en halvtimme inklusive paus. (För de yngre eleverna två timmar inklusive paus) Vi kommer till klassrummet.

Vilken ramsa säger man när man svingar med trollspöet? Vad äter egentligen en trollunge? Här får eleverna en skjuts in i sagans magiska värld.

Vår grundtanke är att språklust kommer av att känna sig berörd, delaktig och att ha sitt eget berättande i kroppen. Eleverna får via lekar och berättande uppleva vad som kan hända när man går in genom magins blåskimrande portal. De får bland andra möta trollmor och hennes unge i en gestaltad version av Selma Lagerlöfs Bortbytingen. Är det rätt att släppa in en bråkig trollunge i huset? Samtalen med eleverna blir ofta existentiella och alltid angelägna.

Denna workshop (och fortsättningen workshop 2) fungerar bra som inspiration och påfyllning inför fortsatt sagoskrivande.

Var inställd på en magisk upplevelse i sagoskogen där allt kan hända!

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information kontakta oss


Berättarmagi workshop 2

Fklass- åk 3

Två och en halv timme inklusive paus. (För årskurs 1 två timmar inklusive paus.) Vi kommer till klassrummet.

Kan jag tillsammans med mina kompisar bli en bro eller en eld? Hur känns det att hålla i en guldklocka som kan stanna tiden?

Vår grundtanke är att språklust kommer av att känna sig berörd, delaktig och att ha sitt eget berättande i kroppen. Eleverna får återigen möta karaktärerna från Bortbytingen som nu läser upp deras brev.Barnen kanske har skrivit frågor eller råd. Ibland berättar de hur det är att vara människa. Det blir möten om det som är viktigt i livet. (De yngre eleverna får rita teckningar som vi utgår ifrån när vi samtalar.)

Eleverna får också magiska föremål som de får berätta om. Och så blir det en dramalek där de får arbeta i grupp. Vi hittar också på en saga i stunden som har de ingredienser som en saga ska ha. Ett uppdrag, hjälpare, magiska föremål och ett lyckligt slut – där något har förändrats.

Var inställd på en magisk upplevelse i sagoskogen där allt kan hända!

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information kontakta oss


Mera Berättarmagi – Prins Hatt under jorden

Årskurs 1-3

Två och en halv timme inklusive paus. Vi kommer till klassrummet.

Denna workshop vänder sig till elever som tidigare haft SkrivSprångets workshop Berättarmagi.

Ska man bryta ett löfte? Hur gör man för att häva häxans förbannelse?

Prins Hatt under jorden är en gammal folksaga med många bottnar. När eleverna tagit sig in genom den magiska portalen och värmt upp lite med att lyssna på skogsljud, provat någon lek och vi berättat en saga, så får de vara med om en gestaltning av Prins Hatt under jorden. När det är som mest spännande stannar vi upp och eleverna får själva hitta på ett eget slut. Detta slut får de sedan berätta eller gestalta i grupp.

Vi samtalar också om teman som sagan berör. Eleverna får prova sitt mod och vi betonar hur viktigt det är att stödja varandra så att man vågar.

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information kontakta oss


Folktro då och nu!

Årskurs 2-3

Två och en halv timme inklusive paus. Vi kommer till klassrummet.

Varför satte man ut gröt till gårdstomten och hur kommer det sig att troll inte tål sol? Vilken betydelse hade myter, sagor och vidskepelse förr i tiden och vilken betydelse har det nu?

I en gestaltad saga, i diskussoner och berättande sätter vi fokus på gammal folktro och på vilket vis det fortfarande lever kvar i oss.

Eleverna får via sina sinnen uppleva det spännande, magiska kanske lite läskiga men också tryggt hållande som finns invävt i denna del av vårt kulturarv.

Finns det önskemål om en fortsättning så går det bra. Workshop 2 blir en fördjupning på samma tema och eleverna får en skrivuppgift mellan gångerna.

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information kontakta oss


SkrivGlädje

Åk 4-6

Två och en halv timme inklusive paus. Vi kommer till klassrummet.

Behöver dina elever komma loss i skrivandet? Hur kan skrivandet vara kul och överraskande? Vad gör man med prestationskraven? Tillsammans med en författare och en pedagog i skapande svenska kommer skrivandet ta sig helt nya dimensioner.

Det handlar om att pröva och leka med språket, inspireras av varandra och kanske hitta en ny del av sig själv. Genom associationer och improvisationer hittar vi uppslag och idéer. Förhoppningen är att eleverna får större självförtroende i skrivandet och en mängd praktiska metoder för att fortsätta skriva på egen hand.

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information kontakta oss


Låt berättelserna visa vägen!

Muntligt berättande och värdegrundsarbete
Åk 3-6

Två och en halv timme inklusive paus. Vi kommer till klassrummet.

Att utifrån sägner och berättelser arbeta med värdegrund är ett bra sätt att få fatt på de frågor som berör oss på djupet. Vi inspireras av den nyutgivna boken Värdefulla sagor av Per Gustavsson och Mikael Thomasson, där de visar hur berättelser är ett pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbetet.

” I land efter land, i alla tider, har berättelser formulerat livsfrågor och hjälpt människor hur de ska leva sina liv. Aldrig har de brytt sig om nationsgräsner, utan spridits från världsdel till världsdel.”

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information kontakta oss


Mytresa – en föreställning och workshop med berättande, slagverk och film

Åk 6-9

Ca tre timmar föreställning och workshop. Vi kommer till klassrummet.

Mytresa är en föreställning inspirerad av en av världens äldsta myter om gudinnan Inanna som beger sig till dödsriket för att träffa sin syster som lever där och hur hon sedan återvänder.

Föreställningen är i klassrummet och eleverna får höra en nyskriven text, lyssna på slagverk som spelas live och se filmprojektioner som tillsammans skapar en suggestiv magisk stämning. Efter föreställningen får eleverna reflektera med skapande metoder, som en respons på sin upplevelse.

Mytresan är utmärkt som en inspiration inför arbetet med världsreligioner, myter och sagor.

Inannamyten är en av mänsklighetens äldsta skrivna litteratur, från den sumeriska högkulturen 4000 – 2000 f kr och den handlar om hur människan behöver vända sig inåt och möta alla delar av sin personlighet för att vara hel och integrerad. Gudinnan Inanna gör det genom nedstigningen till Underjorden där hennes syster Ereshkigal lever.

Föreställnigen och workshopen leds av Mikael Lönnbjer och Eva Dahlberg i SkrivSprånget. Mikael Lönnbjer är musiker och slagverkspedagog. Han är auktoriserad feldenkraispedagog och har en magisterexamen med ämnesbredd i hälsofrämjande arbete.

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information: eva@skrivspranget.se


Hitta mormors drömmar – ett undervattensäventyr

Förskolan 3- 5 år

Ca en timme föreställning och workshop.
Vi kommer till förskolan.

Vad händer när man glömmer bort sina drömmar och var tar de glömda drömmarna vägen? Följ med på ett undervattensäventyr och leta efter mormors dröm. I drömmarnas grotta vaktar hajen och på vägen dit får barnen hjälpa pirayan, valen och bläckfisken.

Musik och rörelse leder barnen in i undervattensäventyret, genom en skimrande grönblå portal. Barnen är själva aktiva och för berättelsen vidare med rörelser, ramsor och genom att spela i en undervattensorkester med slagverk.
”Kom ihåg vad ni tycker är viktigt och roligt och följ det sedan. Då har hajen ingen chans mot era drömmars kraft” Mormor

Föreställningen hålls av Mikael Lönnbjer, musiker och slagverkspedagog som har skapat all musik i förställningen och av Eva Dahlberg, SkrivSprånget, som har skrivit manus.

Kostnad: 5000 kr (moms tillkommer)
För mer information: eva@skrivspranget.se


Spela med ord!

För särskolan, förskoleklass och årskurs ett

Ca två timmar med en kort paus. Vi kommer till klassrummet.
En lekfull förställning och musikalisk ordverkstad.
Eleverna får möta Eva och Mikael som ger en kort föreställning med ord och slagverk. Efter föreställningen är det dags för eleverna att prova på att leka ihop ord och musik i en ordverkstad och göra en egen improviserad föreställning för varandra. Eleverna får spela på instrumenten vi har med oss till klassrummet.

I verkstaden skapas berättelser, musik och rörelser tillsammans med gruppen. Det kan bli tonsatta ramsor, orddanser och ordrytmsolon. Vi utgår från gruppens fantasi och låter orden flyga högt, låta, leka, röra sig.

Föreställningen och workshopen leds av Mikael Lönnbjer, musiker och slagverkspedagog och Eva Dahlberg, SkrivSprånget.

Kostnad: 6000 kr (moms tillkommer)
För mer information: eva@skrivspranget.se


En del av våra skrivarkurser finns presenterade på söktjänsten kurser.se