BerättarGlädje – Storytelling i Småland


1 – 5 juli 2019
Kontakta Grimslövs folkhögskola för information och anmälan 


Sommarkurs på Grimslövs folkhögskola
utanför Växjö

Berättarglädje – Storytelling!

Läs mer om kursen

Storytelling på Grimslövs Folkhögskola

Om du vill anmäla dig eller har frågor av praktisk karaktär så vänder du dig direkt till Grimslövs folkhögskola.  Tel 0470-76 37 00,

 fh-grimslov@kronoberg.se

Om du har frågor om kursinnehållet så är du varmt välkommen att kontakta Gunilla Cullemark: 073-924 64 71, nilla@skrivspranget.se